Bardzo często – na przykład wybierając się na wakacje – spotykamy się z pojęciem opłaty środowiskowej. Czym jest ta opłata, kto, kiedy i dlaczego musi ją uiścić?

Opłata środowiskowa – czyli co?

Pod pojęciem opłaty środowiskowej znajduje się specjalny podatek nałożony na każdego przedsiębiorcę, który w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą wprowadza do powietrza fazy bądź pyły. Dla przykładu podać można na przykład przeprowadzanie prac remont owych, ogrzewanie lokali firmowych czy też korzystanie ze służbowych pojazdów wykorzystujących paliwo i emitujących spaliny.  Korzystanie z pojazdów ma spore znaczenie w przypadku restauratorów, jako że bardzo często oferują oni opcję dowozu posiłków bezpośrednio do domu klienta. Stawka opłaty wyliczana jest na podstawie stawek wynikających z odpowiedniego obwieszczenia Ministra Środowisk, związana jest także z ilością zakupionego przez przedsiębiorcę paliwa. Z koniecznością uiszczania opłaty środowiskowej związany jest także obowiązek prowadzenia ewidencji, na podstawie której sporządzone będzie sprawozdanie.

Opłata środowiskowa w restauracji

W niektórych przypadkach restauratorzy próbują przerzucić obowiązek płacenia oparty środowiskowej na klienta. Przejawia się to głównie w podniesieniu cen. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że opłata ta jest istotna – o ile oczywiście koszta poniesione przez przedsiębiorców w rzeczywistości przeznaczone będą na kwestię środowiskowe. Zanieczyszczenia powietrza wynikające z prowadzenia działalności mogą stwarzać spore problemy. Dbanie o środowisko powinno być natomiast jednym z priorytetów każdego człowieka, ponieważ to od nas zależy przyszłość naszej planety a tym samym ludzkości – w tym naszym dzieciom, wnukom, prawnukom itd. Odpowiedzialni przedsiębiorcy nie powinni więc unikać płacenia opłaty środowiskowej, powinni prowadzić uczciwą ewidencję itd. Najważniejsze jednak, aby Państwo stwarzało odpowiednie narzędzia ochrony, nie tylko karało i pobierało opłaty.