Krytyka impresjonizmu na podstawie tekstu Louisa Leroy – Wystawa impresjonistów

Każda epoka, każde minione i nadchodzące pokolenia, niosą za sobą własne, wyuczone i narzucone przyzwyczajenia. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez rozwiniętej technologii, medycyny, bez ułatwiających życie środków transport u, tak samo jak starożytnym ciężko byłoby uwierzyć w możliwość przemieszczania się z miejsca na miejsce latającą maszyną. Tym samym, zachodzące po sobie zmiany, zawsze budziły i budzić będą początkowo sprzeczne reakcje; z jednej strony każda nowość przyjmowana jest z dystansem, ponieważ wiąże się ona z czymś nieznanym, z kolei to, co nieznane często budzi obawy. Ponadto nie brak konserwatystów przekonanych o swojej nieomylności i wyższości tego, co...

Czytaj więcej