Regulaminy

Regulamin pobytu w domku

  1. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
  2. Domek powinien być pozostawiony przez Gości w takim stanie, w jakim został przez nich odebrany w dniu przyjazdu.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor ośrodka.
  4. Prosimy o wyrzucanie śmieci w miejscu do tego wyznaczonych na zewnątrz obiektu.
  5. Po zakończeniu pobytu domek odbiera upoważniony do tego pracownik ośrodka.
  6. Niniejszy regulamin jest umową między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.